POGRZEB KATOLICKI

 

Zgłoszenia pogrzebu można dokonać w każdym czasie, nawet poza godzinami urzędowania kancelarii. Niezbędne dokumenty to: karta zgonu, akt zgonu, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu namaszczenia chorych (jeżeli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu).

Regulamin cmentarza

Powrót do strony głównej

Od 1 VII kancelaria dla obydwu parafii ( Jastrząb i Poraj) w Poraju ul Kościelna 7 ( tel. 34/3145013) poniedziałek – piątek 1600 – 1700; sobota 800 – 930

CHRZEST ŚWIĘTY


Sakrament Chrztu jest udzielany podczas niedzielnej mszy św. o godz. 11:00
Zamiar chrztu dziecka należy zgłosić z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w kancelarii parafialnej na podstawie odpisu aktu urodzenia dziecka. Należy również wskazać rodziców chrzestnych oraz dołączyć zaświadczenia z ich parafii zamieszkania, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Zamiar zawarcia małżeństwa należy zgłosić minimum 3 miesiące przed planowanym terminem zaślubin. Do ślubu konkordatowego wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Pozostałe dokumenty to dowód osobisty, świadectwo chrztu (jeżeli chrzest był w innej parafii), ostatnie świadectwo z katechizacji oraz dane świadków sakramentu małżeństwa.


 

SAKRAMENT CHORYCH

Wyjazd do chorego odbywa się w nagłych wypadkach na życzenie chorego lub rodziny.


W pierwsze piątki miesiąca odwiedziny chorych w domach odbywają się według wcześniejszych zgłoszeń. W mieszkaniu chorego należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż i zapalone świece.