Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Jastrzębiu

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie od godziny 16:30 do godziny 17:00

Regulamin cmentarza

CHRZEST ŚWIĘTY

Sakrament Chrztu jest udzielany podczas niedzielnej mszy św. o godz. 11:00
Zamiar chrztu dziecka należy zgłosić z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem w kancelarii parafialnej na podstawie odpisu aktu urodzenia dziecka. Należy również wskazać rodziców chrzestnych oraz dołączyć zaświadczenia z ich parafii zamieszkania, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Zamiar zawarcia małżeństwa należy zgłosić minimum 3 miesiące przed planowanym terminem zaślubin. Do ślubu konkordatowego wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Pozostałe dokumenty to dowód osobisty, świadectwo chrztu (jeżeli chrzest był w innej parafii), ostatnie świadectwo z katechizacji oraz dane świadków sakramentu małżeństwa.

SAKRAMENT CHORYCH
 

Wyjazd do chorego odbywa się w nagłych wypadkach na życzenie chorego lub rodziny

W pierwsze piątki miesiąca odwiedziny chorych w domach odbywają się według wcześniejszych zgłoszeń. W mieszkaniu chorego należy przygotować stół nakryty białym obrusem, krzyż i zapalone świece.

POGRZEB KATOLICKI

 

Zgłoszenia pogrzebu można dokonać w każdym czasie, nawet poza godzinami urzędowania kancelarii. Niezbędne dokumenty to: karta zgonu, akt zgonu, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu namaszczenia chorych (jeżeli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu).