Podróżny może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej na warunkach określonych przez SIGNAL IDUNA POLSKA S.A. w terminie najpóźniej 7 dni od zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej. W przypadku gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej jest mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej lub przerwania w niej uczestnictwa można zawrzeć jedynie w dniu wykupienia imprezy.

Strona

Główna

Strona

Główna