Godziny i sposób

przeżywania Liturgii Wielkiego Tygodnia

może się zmienić w związku

z zarządzeniami władz państwowych

Strona

Główna

Niedziela Palmowa, poświęcenie gałązek palmowych na każdej Mszy św.: 9:00; 11:00; 15:00.

Liturgia Niedzieli Palmowej przewiduje precesje z palmami, dlatego jeśli pogoda pozwoli i nie będzie padało, to gromadzimy się przy naszej kaplicy przedpogrzebowej, tam poświęcenie palm i procesjonalnie wejdziemy do kościoła. Taki przebieg uzależniamy od pogody.

 

Niedziela Palmowa w tradycji Kościoła

W Wielki Poniedziałek w drodze do Jerozolimy Chrystus uczynił uschłym figowe drzewo za to, że nie znalazł na nim owocu a tylko same liście. Kiedy wszedł na plac świątyni i zobaczył tam kupców z towarami i bydłem, wypędził ich stamtąd.

 

Wieczorem w Betanii miała miejsce bardzo wymowna scena: namaszczenie w Betanii. Pewna kobieta, utożsamiona przez Jana z Marią - siostrą Łazarza, wylewa na głowę Jezusa flakonik drogocennego olejku, wywołując wśród uczniów, szczególnie u Judasza, złość, jakby ten gest, biorąc po uwagę potrzeby biednych, był "marnotrawstwem" nie do przyjęcia. Jednak ocena ze strony Jezusa jest zupełnie inna. On, myśląc o zbliżającej się chwili swojej śmierci i złożenia do grobu, docenia namaszczenie, którego dostąpił jako zapowiedź tej czci, jakiej Jego ciało, nierozerwalnie związane z tajemnicą Jego osoby, będzie godne także po śmierci.

 

Msza św. o 18:00

Wielki Wtorek

Życie swoje oddasz za Mnie?. To bardzo trudne pytanie Jezusa. Sam Piotr nie poradził sobie. Ze zwyczajnego ludzkiego lęku zaprał się Mistrza. Natomiast zdrada u Judasza była zimną i chłodną kalkulacją. Zdradził Jezusa za srebrniki, przeliczył życie na pieniądze. Taki dramat zdrady wciąż dokonuje się na naszych oczach. Musimy modlić się, byśmy sami nie zdradzili Jezusa za srebrniki jałowego spokoju. Już dziś rozpoczyna się dramat krzyża od zdrady Judasza i zaparcia się Piotra. Czytamy w Ewangelii: „A była noc”.

W sercu Judasza rozpoczęła się noc. Ona zaprowadzi Judasza do tragicznego końca. „Życie moje oddam za Ciebie”. te same słowa, tym razem Piotra, sami często powtarzamy, a później w życiu nieraz doświadczamy dramatu Piotra, zapieramy się Jezusa. Ale dramat Piotra zakończy się świtem zmartwychwstania, bo Piotr zapłacze kiedy jego oczy spotkają się ze wzrokiem Mistrza z Nazaretu, Pana i Zbawiciela.

Msza św. o 18:00

Wielka Środa

«Chyba nie ja, Panie?». To dramatyczne pytanie uczniów do Jezusa. To pytanie jest wglądem w ich sumienie. Pytanie musiało sprawić im smutek i być bolesne, bo przecież chodziło o zdradę. Za każdym razem robiąc rachunek sumienia zadaję sobie to samo pytanie i inne czy za trzydzieści srebrników jałowego spokoju nie zdradzam Jezusa? Dramat Judasza powtarza się. Czasem naszym postępowaniem sprzedajmy Jezusa, zdradzamy Boga za trzydzieści srebrników fałszywej wolności.

 

Msza św. o 18:00

Święte Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, Piątek, Sobota

 

Wielki Czwartek

 

 

Dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa

 

18:00    Msza Św. Wieczerzy Pańskiej,

            

             przeniesienie Najśw. Sakramentu do ciemnicy.  

            

             Adoracja do 22:00


 

Wielka Sobota

 

8:00 rozpoczęcie Adoracji w Grobie

 

Poświęcenie Pokarmów
10:00 – 14:00 ( o pełnych godzinach ) - poświęcenie na zewnątrz kościoła ( na placu ); nie wchodzimy do kościoła. Na zewnątrz zachowujemy dystans.

 

18:00 – Msza św. Wigilii Paschalnej
/na liturgie przynosimy świece

na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych/


adoracja do 22:00 - nie będzie adoracji całonocnej


 


Wielki Piątek ( Dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa )

 

8:00     rozpoczęcie Adoracji w ciemnicy
 

18:00   Liturgia Wielkiego Piątku,

            przeniesienie Pana Jezusa do Grobu;
            adoracja do 22:00

 

21:00   Droga Krzyżowa - ze względu na aktualną sytuację:

ODWOŁANA

           
 

Powyższy program przeżywania Liturgii Wielkiego Tygodnia jest aktualny na dzień 2 IV 2021.

 

Jeśli zmienią się obostrzenia, zostanie wprowadzona korekta co do sposobu i godzin przeżywania poszczególnych dni Triduum

 

Przypomnienie, że w kościele i na zewnątrz

nosimy maseczki

   ( zasłaniające nos i usta !!!) i dezynfekujemy dłonie.

Wielka

Sobota

Dzień

sądu i męki