Strona

Główna

Intencje Mszy św. na XV Tydzień Zwykły 13 -  18 VII 2020

Niedziela 12 VII – XV Niedziela Zwykła

900     + Tadeusza Antoniego Antoninę Kwoka Edwarda Władysławę Grzybowskich

1100    + Mieczysławę Waldemara Rarok Natalię Władysława Krzyczman

 

Poniedziałek 13 VII – wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

1700   + Tomasza Wieczorka – od Janiny i Grzegorza Górniak

 

Wtorek 14 VII

1700   + Annę Flaszka – od rodz. Małotów

 

Środa 15 VII – wspomnienie św. Bonawentury

1700   + Wiesławę Chwist – od wnuka Rafała z żoną i dziećmi

 

Czwartek 16 VII – wspomnienie NMP z Góry Karmel

1700   + Janinę Sitek – od wnuczki Joanny z rodz.

 

Piątek 17 VII – Do Miłosierdzia Bożego

Za zmarłych:

+ Jakuba Sawickiego – od babci Basi

+ Czesława Chwist

+ Janinę Sitek – od rodz. Klimków i Topów

+ Zdzisława Lulę – od Zakładu Pogrzebowego Epitafium

+ Rafała Krzyczmana – od uczestników pogrzebu

 

+ Gabrielę Mazur – od Zakładu Pogrzebowego Epitafium

+ Kazimierza Flaka – od uczestników pogrzebu

+ Iwonę Pakuła – od uczestników pogrzebu

+ Danielę Wygaś – od uczestników pogrzebu

 

+ Jana Helenę Siwiec Zygmunta Maszczyka

+ Henryka Zimońskiego – od uczestników pogrzebu

+ Lucjana Oleksiaka – od uczestników pogrzebu

+ Józefa Turka – od uczestników pogrzebu

 

+ Kazimierza Wesołka – od uczestników pogrzebu

+ Tadeusza Ślimaka – od uczestników pogrzebu

+ Agnieszkę Wojciecha Mirosława Jaskuła Zygfryda Liwoch

 

O Boże błogosławieństwo dla Zdzisława Broncla ( ur.)

 

Sobota 18 VII

1700   + Annę Flaszka – od Mirosławy Grzybowskiej z rodz.

 

Niedziela 19 VII – XVI Niedziela Zwykła

900     + Henryka Plutę – od żony

1100    + Stefana Lucynę Księżyk Walerię Tadeusza Jabłońskich