Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Jastrzębiu

Historia parafii

Ks. Idzi Stacherczak 

1983 - 1993

HISTORIA PARAFII NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI MIŁOSIERDZIA W JASTRZĘBIU


Mieszkańcy miejscowości Jastrząb początkowo przynależeli do parafii Koziegłowy. Następnie część miejscowości należała do parafii Poraj a część do parafii Kamienica Polska.


W 1982 roku utworzony został wikariat terenowy w Jastrzębiu przynależący do Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju. Od sierpnia 1982 roku Msze Święte niedzielne oraz Sakrament Chrztu były odprawiane w zaadaptowanym na kaplicę drewnianym domu.


Latem 1983r. ruszyła budowa kościoła, który pierwotnie miał być jedynie kaplicą wraz z pawilonem katechetycznym. Architektem był mgr inż. Zygmunt Fagas a konstruktorem inż. Krystian Błaszok z biura projektowego w Katowicach. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców prace budowlane szły bardzo szybko i już 18 listopada 1984r. odprawiona została w murach świątyni pierwsza msza święta. W tym dniu wmurowania kamienia węgielnego i poświecenia kościoła dokonał Ks. Bp dr Miłosław Kołodziejczyk.


Dnia 19 stycznia 1985r dekretem Księdza Biskupa Częstochowskiego dra Stanisława Nowaka została erygowana parafia Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia w Jastrzębiu a jej pierwszym proboszczem został budowniczy kościoła ks. Idzi Stacherczak.


W następnych latach staraniem księdza proboszcza i parafian kościół był upiększany i wyposażany w niezbędne sprzęty.


Dnia 15 listopada 1990 roku Ks. Biskup Ordynariusz dr Stanisław Nowak dokonał poświęcenia nowych dzwonów o imionach: Jan Paweł II, Maria i Barbara


Rok później w dniu 10 listopada 1991r. nastąpiła uroczysta konsekracja kościoła, której dokonał również Pasterz Diecezji Ks. Bp dr Stanisław Nowak.


Dnia 24 stycznia 1993r. nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza. Nowym proboszczem został Ks. Jarosław Binek. Jego staraniem został otynkowany kościół i założony cmentarz parafialny. Poświecenia cmentarza dokonał w czasie wizytacji w dniu 2 marca 1997r. Ks. Arcybiskup Dr Stanisław Nowak.


Od 1 lutego 1998r. Proboszczem został Ks. Wojciech Krasowski. Jego staraniem zostały zakupione nowe organy, chrzcielnica i wybudowany chodnik wokół kościoła.


Od dnia 23 czerwca 2012 roku posługę proboszcza pełnił Ks. Marek Latos. W tym okresie zainstalowano nowe ogrzewanie plebanii i kościoła, ocieplono kościół, wymieniono okna i zamontowano witraże, wymieniono nagłośnienie, wykonano nowe schodu do kościoła, fotowoltaikę, prospekt piszczałkowy na chórze i wybudowano kaplicę przedpogrzebową. Dnia 29 października 2017 roku ks. Biskup dr Andrzej Przybylski dokonał poświęcenia kaplicy pw. N.M.P. Bolesnej.

16 marca 2019r. została erygowana przez Ks. Arcybiskupa Wacława Depo nowa Droga Krzyżowa autorstwa parafianki Marty Jędrzejewskiej.

30 czerwca 2021r. z parafii odszedł Ks. Marek Latos.


Od dnia 01.07.2021 został powołany administrator parafii, którym został proboszcz Parafii Poraj Ks. Zdzisław Zgrzebny; a obecnie od 1 września 2021 funkcję tę pełni Ksiądz Marek Łakomy.

Ks. Marek Łakomy

 2021 - obecnie

Ks. Dr Zdzisław Zgrzebny

(administrator) - 2021

Ks. Marek Latos 

2012- 2021

Ks. Wojciech Krasowski

1998 - 2012

Ks. Jarosław Binek

1993 - 1998