Strona

Główna


HISTORIA PARAFII NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI MIŁOSIERDZIA W JASTRZĘBIU

 

 

 

Mieszkańcy miejscowości Jastrząb początkowo przynależeli do parafii Koziegłowy. Następnie część miejscowości należała do parafii Poraj a część do parafii Kamienica Polska.

 

W 1982 roku utworzony został wikariat terenowy w Jastrzębiu przynależący do Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poraju. Od sierpnia 1982 roku Msze Święte niedzielne oraz Sakrament Chrztu były odprawiane w zaadaptowanym na kaplicę drewnianym domu.

Latem 1983r. ruszyła budowa kościoła, który pierwotnie miał być jedynie kaplicą wraz z pawilonem katechetycznym. Architektem był mgr inż. Zygmunt Fagas a konstruktorem inż. Krystian Błaszok z biura projektowego w Katowicach. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców prace budowlane szły bardzo szybko i już 18 listopada 1984r. odprawiona została w murach świątyni pierwsza msza święta. W tym dniu wmurowania kamienia węgielnego i poświecenia kościoła dokonał Ks. Bp dr Miłosław Kołodziejczyk.

 

Dnia 19 stycznia 1985r dekretem Księdza Biskupa Częstochowskiego dra Stanisława Nowaka została erygowana parafia Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia w Jastrzębiu a jej pierwszym proboszczem został budowniczy kościoła ks. Idzi Stacherczak.

 

W następnych latach staraniem księdza proboszcza i parafian kościół był upiększany i wyposażany w niezbędne sprzęty.

 

Dnia 15 listopada 1990 roku Ks. Biskup Ordynariusz dr Stanisław Nowak dokonał poświęcenia nowych dzwonów o imionach: Jan Paweł II, Maria i Barbara

 

Rok później w dniu 10 listopada 1991r. nastąpiła uroczysta konsekracja kościoła, której dokonał również Pasterz Diecezji Ks. Bp dr Stanisław Nowak.

 

Dnia 24 stycznia 1993r. nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza. Nowym proboszczem został Ks. Jarosław Binek. Jego staraniem został otynkowany kościół i założony cmentarz parafialny. Poświecenia cmentarza dokonał w czasie wizytacji w dniu 2 marca 1997r. Ks. Arcybiskup Dr Stanisław Nowak.

 

Od 1 lutego 1998r. Proboszczem został Ks. Wojciech Krasowski. Jego staraniem zostały zakupione nowe organy, chrzcielnica i wybudowany chodnik wokół kościoła.

 

Obecnie od dnia 23 czerwca 2012 roku posługę proboszcza pełni. Ks. Marek Latos. W tym okresie zainstalowano nowe ogrzewanie plebanii i kościoła, ocieplono kościół, wymieniono okna i zamontowano witraże, wymieniono nagłośnienie, wykonano nowe schodu do kościoła oraz prospekt piszczałkowy na chórze.

 

Wiosną 2017roku rozpoczęto budowę kaplicy przedpogrzebowej zaprojektowanej przez architekta Tomasza Ulmana. Dnia 29 października 2017 roku ks. Biskup dr Andrzej Przybylski dokonał poświęcenia kaplicy pw. N.M.P. Bolesnej.

 

16 marca 2019r. została erygowana przez Ks. Arcybiskupa Wacława Depo nowa Droga Krzyżowa autorstwa parafianki Marty Jędrzejewskiej.

 

w roku 2021 zostały założone panele słoneczne oraz zwiększył się poziom transmisji internetowej.

 

Z parafii odchodzi Ksiądz Marek Latos

 

Ks. Biskup zadecydował, aby parafia była pod administratura Porajską. Administratorem  zostaje Ksiądz Zdzisław Zgrzebny

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Marek Latos
 2012-2021

Ks. Zdzisław Zgrzebny
(administrator)
2021-nadal